مراحل دریافت وام از تی کارما

یک - درخواست وام و بارگذاری مدارک

مبلغ وام و مدت بازپرداخت را از بین طرح های تسهیلاتی انتخاب و درخواست خود را ثبت کنید ، در این مرحله باید وارد حساب کاربری خود شده و مدارک را بارگذاری نمایید.

دو - اعتبار سنجی و ارائه مدارک ضمانت

در این مرحله اعتبارسنجی بانکی انجام می گیرد و پس از تعیین رتبه اعتباری بر حسب نمره اعتبار نوع ضمانت ( چک یا سفته ) تعیین می شود.

سه - امضا قرارداد و دریافت وام

امضا قرارداد باید بصورت آنلاین تایید و بارگذاری شود ، بعد درخواست شما نهایی می شود و وام به حساب/کارت شما واریز شده و می توانید با وام خود خرید را انجام دهید و سپس اقساط خود را به تی کارما پرداخت کنید.


طرح های وام و ثبت در خواست وام