سوال شما چیست ؟

موضوع مد نظرتان را از بین دسته بندی های زیر انتخاب نمایید.

دسته بندی سوالات 


شرایط در یافت تسهیلات 

مراحل دریافت وام

مدارک لازم 

اعتبار سنجی

شماره حساب بانکی/شماره کارت

لغو درخواست وام 


راهنمای استفاده از تسهیلات 

نحوه دریافت و استفاده از وام


راهنمای قرارداد و ضمانت

امضای قرارداد ها 

نحوه ارسال مدارک 


 پرداخت اقساط وام 

نحوه پرداخت اقساط 

تسویه زودتر از موعد

سود وام 


حساب کاربری و تنظیمات 

ثبت نام و عضویت 

تغییر مشخصات کاربری


 

 

 


مراحل دریافت وام از تی کارما