نخود کرمانشاه فله ای یک کیلوگرمی
15,000 15,000 تومان
closeنخود کرمانشاه فله ای یک کیلوگرمی
جو پرک درجه 1 فله ای 500 گرمی
2,800 2,800 تومان
closeجو پرک درجه 1 فله ای 500 گرمی
لوبیا چشم بلبلی درجه 1 فله ای بسته یک کیلوگرمی
29,500 29,500 تومان
closeلوبیا چشم بلبلی درجه 1 فله ای بسته یک کیلوگرمی
لوبیا چیتی درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
29,000 29,000 تومان
closeلوبیا چیتی درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
لوبیا قرمز درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
28,500 28,500 تومان
closeلوبیا قرمز درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
لوبیا کشاورزی درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
28,500 28,500 تومان
closeلوبیا کشاورزی درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
لپه آذرشهر درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
30,500 30,500 تومان
closeلپه آذرشهر درجه 1 فله ای یک کیلوگرم
عدس درجه 1 فله ای بسته یک کیلوگرمی
28,500 تومان
closeعدس درجه 1 فله ای بسته یک کیلوگرمی
لوبیا چیتی همگل - 900 گرم
19,500 19,500 تومان
closeلوبیا چیتی همگل - 900 گرم
%10 تخفیف
نخود و لوبیا همگل - 900 گرم
27,900 27,900 تومان
closeنخود و لوبیا همگل - 900 گرم
%15 تخفیف
لپه درجه یک همگل - 900 گرم
33,800 33,800 تومان
closeلپه درجه یک همگل - 900 گرم
لوبیا چیتی همگل - 900 گرم
36,900 36,900 تومان
closeلوبیا چیتی همگل - 900 گرم
%10 تخفیف
سویا همگل - 250 گرم
5,600 5,600 تومان
closeسویا همگل - 250 گرم
لپه دشت - 900 گرم
33,800 33,800 تومان
closeلپه دشت - 900 گرم
نخود دشت - 900 گرم
19,500 19,500 تومان
closeنخود دشت - 900 گرم
%10 تخفیف
ماش سبز همگل - 900 گرم
36,800 36,800 تومان
closeماش سبز همگل - 900 گرم
عدس آوازه - 900 گرم
29,500 29,500 تومان
closeعدس آوازه - 900 گرم
%15 تخفیف
نخود سبلان 900 گرم
24,900 24,900 تومان
closeنخود سبلان 900 گرم
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما