پسته کله قوچی خام اعلا درشت 400 گرم
75,000 72,000 تومان
closeپسته کله قوچی خام اعلا درشت 400 گرم
پسته کله قوچی شور اعلا 400 گرم
75,000 72,000 تومان
closeپسته کله قوچی شور اعلا 400 گرم
پسته احمدآقایی خام اعلا 400 گرم
56,000 54,000 تومان
closeپسته احمدآقایی خام اعلا 400 گرم
پسته احمدآقایی شور اعلا 400 گرمی
56,000 54,000 تومان
closeپسته احمدآقایی شور اعلا 400 گرمی
پسته اکبری خام اعلا 400 گرم
68,000 65,200 تومان
closeپسته اکبری خام اعلا 400 گرم
پسته اکبری شور اعلا 400 گرم
68,000 65,200 تومان
closeپسته اکبری شور اعلا 400 گرم
بادام هندی خام اعلا 400 گرم
90,000 88,000 تومان
closeبادام هندی خام اعلا 400 گرم
بادام هندی شور اعلا 400 گرم
90,000 88,000 تومان
closeبادام هندی شور اعلا 400 گرم
بادام وارداتی درجه یک خام 400 گرمی
68,000 66,000 تومان
closeبادام وارداتی درجه یک خام 400 گرمی
بادام وارداتی درجه یک شور 400 گرم
68,000 66,000 تومان
closeبادام وارداتی درجه یک شور 400 گرم
مویز بدون هسته درجه 1 بسته 400 گرمی
50,000 48,000 تومان
closeمویز بدون هسته درجه 1 بسته 400 گرمی
مویز بدون هسته درجه 2 بسته 400 گرم
30,000 28,000 تومان
closeمویز بدون هسته درجه 2 بسته 400 گرم
مغز گردو درجه یک 400 گرمی
74,000 72,000 تومان
closeمغز گردو درجه یک 400 گرمی
مغز گردو خورشتی خوب 400 گرم
60,000 58,000 تومان
closeمغز گردو خورشتی خوب 400 گرم
آجیل شور درجه 1 بسته 400 گرم
70,000 68,000 تومان
closeآجیل شور درجه 1 بسته 400 گرم
آجیل خام درجه یک 400 گرم
70,000 68,000 تومان
closeآجیل خام درجه یک 400 گرم
آجیل شیرین درجه یک 400 گرم
63,000 61,300 تومان
closeآجیل شیرین درجه یک 400 گرم
انجیر خشک اعلا 400 گرمی
56,000 تومان
closeانجیر خشک اعلا 400 گرمی
انجیر خشک معمولی بسته 400 گرمی
38,000 36,000 تومان
closeانجیر خشک معمولی بسته 400 گرمی
تخمه آفتابگردان سیاه گل پر اعلا 400 گرم
15,000 14,000 تومان
closeتخمه آفتابگردان سیاه گل پر اعلا 400 گرم
تخمه آفتابگردان دور سفید اعلا 400 گرم
15,000 14,000 تومان
closeتخمه آفتابگردان دور سفید اعلا 400 گرم
بادام زمینی آستانه اعلا 400 گرمی
19,000 18,000 تومان
closeبادام زمینی آستانه اعلا 400 گرمی
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما