(( مشتریان گرامی محصولات گوشت مرغ خرم پروتئین حداکثر یک روز بعد از ثبت سفارش ارسال خواهند شد. ))

ته ران مرغ خرم پروتئین - یک کیلویی
30,350 تومان
closeته ران مرغ خرم پروتئین - یک کیلویی
ماهیچه ساق بدون پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
27,000 تومان
closeماهیچه ساق بدون پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
سینه مرغ بدون استخوان و پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
34,150 تومان
closeسینه مرغ بدون استخوان و پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
سینه مرغ بدون پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
27,330 تومان
closeسینه مرغ بدون پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
ران مرغ بدون پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
23,400 تومان
closeران مرغ بدون پوست خرم پروتئین - یک کیلویی
فیله بدون سس خرم پروتئین - یک کیلویی
39,200 تومان
closeفیله بدون سس خرم پروتئین - یک کیلویی
چرخ کرده مرغ خرم پروتئین - 500 گرم
12,900 تومان
closeچرخ کرده مرغ خرم پروتئین - 500 گرم
چرخ کرده مرغ خرم پروتئین - یک کیلویی
25,750 تومان
closeچرخ کرده مرغ خرم پروتئین - یک کیلویی
اکبر جوجه دوتکه ترش خرم پروتئین - یک کیلویی
27,000 تومان
closeاکبر جوجه دوتکه ترش خرم پروتئین - یک کیلویی
کتف بدون سس خرم پروتئین - 500 گرم
14,000 تومان
closeکتف بدون سس خرم پروتئین - 500 گرم
فیله کبابی زعفرانی خرم چروتئین - یک کیلویی
50,600 تومان
closeفیله کبابی زعفرانی خرم چروتئین - یک کیلویی
جوجه کباب زعفرانی خرم پروتئین - یک کیلویی
48,300 تومان
closeجوجه کباب زعفرانی خرم پروتئین - یک کیلویی
کتف زعفرانی مرغ خرم پروتئین -500 گرم
17,900 تومان
closeکتف زعفرانی مرغ خرم پروتئین -500 گرم
بال کبابی زعفرانی خرم پروتئین - 500 گرمی
21,850 تومان
closeبال کبابی زعفرانی خرم پروتئین - 500 گرمی
مرغ قطعه بندی شده خرم پروتئین - دو کیلویی
50,200 تومان
closeمرغ قطعه بندی شده خرم پروتئین - دو کیلویی
بال مرغ بدون سس خرم پروتئین - 500 گرمی
17,900 تومان
closeبال مرغ بدون سس خرم پروتئین - 500 گرمی
جوجه کباب ترش خرّم پروتئین (1 کیلویی)
52,650 تومان
closeجوجه کباب ترش خرّم پروتئین (1 کیلویی)
کباب بختیاری خرم پروتئین (3 سیخ)
34,000 تومان
closeکباب بختیاری خرم پروتئین (3 سیخ)
جوجه کبابی بدون سس تازه خرّم پروتئین (1 کیلویی)
38,000 تومان
closeجوجه کبابی بدون سس تازه خرّم پروتئین (1 کیلویی)
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما