(( مشتریان گرامی محصولات گوشتی خرم پروتئین حداکثر یک روز بعد از ثبت سفارش ،ارسال خواهند شد . ))

گوشت فیله گوساله نر خرّم پی پروتئین (1 کیلوئی)
140,000 تومان
closeگوشت فیله گوساله نر خرّم پی پروتئین (1 کیلوئی)
چرخ کرده ممتاز گوساله خرم پروتئین (1 کیلوئی)
85,600 تومان
closeچرخ کرده ممتاز گوساله خرم پروتئین (1 کیلوئی)
چرخ کرده ممتاز گوساله خرّم پروتئین (500 گرمی)
42,800 تومان
closeچرخ کرده ممتاز گوساله خرّم پروتئین (500 گرمی)
چلوگوشتی گوساله نر خرّم پی پروتئین (1 کیلوئی)
96,700 تومان
closeچلوگوشتی گوساله نر خرّم پی پروتئین (1 کیلوئی)
آبگوشتی گوسفند خرم پروتئین (1 کیلویی)
85,000 تومان
closeآبگوشتی گوسفند خرم پروتئین (1 کیلویی)
سردست گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
125,000 تومان
closeسردست گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
ران گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
127,000 تومان
closeران گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
ماهیچه گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
127,000 تومان
closeماهیچه گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
ماهیچه گوساله نر خرم پروتئین یک کیلویی
91,600 تومان
closeماهیچه گوساله نر خرم پروتئین یک کیلویی
جگر گوساله خرم پروتئین بشقابی 500 گرم
42,900 تومان
closeجگر گوساله خرم پروتئین بشقابی 500 گرم
مغز راسته گوساله نر خرم پروتئین یک کیلویی
116,000 تومان
closeمغز راسته گوساله نر خرم پروتئین یک کیلویی
کباب برگ خرم پروتئین سه سیخ
35,000 تومان
closeکباب برگ خرم پروتئین سه سیخ
سیرابی و شیردان گوسفندی خرم پروتئین یک دست
43,000 تومان
closeسیرابی و شیردان گوسفندی خرم پروتئین یک دست
کله پاچه گوسفندی خرم پروتئین یک دست
125,000 تومان
closeکله پاچه گوسفندی خرم پروتئین یک دست
جگر گوسفندی خرم پروتئین (500 گرمی)
72,000 تومان
closeجگر گوسفندی خرم پروتئین (500 گرمی)
سردست گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
125,000 تومان
closeسردست گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
گردن گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
93,500 تومان
closeگردن گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند ممتاز (1 کیلویی)
84,600 85,600 تومان
closeچرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند ممتاز (1 کیلویی)
آبگوشتی گوسفند خرم پروتئین (1 کیلویی)
85,000 تومان
closeآبگوشتی گوسفند خرم پروتئین (1 کیلویی)
دنده بدون استخوان گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
65,000 تومان
closeدنده بدون استخوان گوسفندی خرم پروتئین (1 کیلویی)
دنبه گوسفندی خرم پروتئین (500 گرمی)
26,000 تومان
closeدنبه گوسفندی خرم پروتئین (500 گرمی)
ران گوسفندی منجمد خرم پروتئین (500 گرمی)
45,000 تومان
closeران گوسفندی منجمد خرم پروتئین (500 گرمی)
سیرابی گوساله پاک شده خرم پروتئین (1 کیلویی)
43,000 تومان
closeسیرابی گوساله پاک شده خرم پروتئین (1 کیلویی)
پاچه گوساله پاک شده خرم پروتئین (سیرناخ) (1 عدد)
43,000 تومان
closeپاچه گوساله پاک شده خرم پروتئین (سیرناخ) (1 عدد)
زبان گوساله خرم پروتئین 1900گرمی
199,500 تومان
closeزبان گوساله خرم پروتئین 1900گرمی
گوشت قیمه خورشتی خرّم پی پروتئین (1 کیلوئی)
96,700 تومان
closeگوشت قیمه خورشتی خرّم پی پروتئین (1 کیلوئی)
قلم گوساله خرم پروتئین (1 کیلویی)
13,000 تومان
closeقلم گوساله خرم پروتئین (1 کیلویی)
گوشت گوساله نر جوان خرم پروتئین (1 کیلویی)
85,600 تومان
closeگوشت گوساله نر جوان خرم پروتئین (1 کیلویی)
کباب بختیاری خرم پروتئین (3 سیخ)
31,000 تومان
closeکباب بختیاری خرم پروتئین (3 سیخ)
گوشت دنده گوساله خرّم پروتئین (1 کیلویی)
63,700 تومان
closeگوشت دنده گوساله خرّم پروتئین (1 کیلویی)
ساله خرم پروتئین (500 گرمی)
ناموجود
closeساله خرم پروتئین (500 گرمی)
دنبه گوسفندی منجمد (500 گرمی)
ناموجود
closeدنبه گوسفندی منجمد (500 گرمی)
چرخ کرده گوساله خرم پروتئین (1 کیلویی)
ناموجود
closeچرخ کرده گوساله خرم پروتئین (1 کیلویی)
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما