سوسیس آلمانى سولیکو کاله - 1 کیلو
28,300 27,500 تومان
closeسوسیس آلمانى سولیکو کاله - 1 کیلو
سوسیس بلغاری آمل کاله - 1 کیلو
40,400 39,400 تومان
closeسوسیس بلغاری آمل کاله - 1 کیلو
سوسیس کوکتل مرغ کاله آمل - 1000 گرم
31,400 30,400 تومان
closeسوسیس کوکتل مرغ کاله آمل - 1000 گرم
سوسیس کوکتل انگشتی کاله - 500 گرم
28,000 26,900 تومان
closeسوسیس کوکتل انگشتی کاله - 500 گرم
سوسیس کوکتل گوشت کاله - 1000 گرم
44,000 42,900 تومان
closeسوسیس کوکتل گوشت کاله - 1000 گرم
ژامبون مرغ سولیکو - 300 گرم
20,200 19,600 تومان
closeژامبون مرغ سولیکو - 300 گرم
کالباس خشک ھلندی کاله - 500 گرم
22,400 21,800 تومان
closeکالباس خشک ھلندی کاله - 500 گرم
کالباس خشک ممتاز کاله - 300 گرم
28,900 27,800 تومان
closeکالباس خشک ممتاز کاله - 300 گرم
کالباس گوک گوشت و مرغ آمل کاله - 300 گرم
21,100 20,500 تومان
closeکالباس گوک گوشت و مرغ آمل کاله - 300 گرم
کالباس خشک سولیکو کاله - 300 گرم
18,500 17,900 تومان
closeکالباس خشک سولیکو کاله - 300 گرم
کالباس مارتادلا گوشت آمل کاله - 500 گرم
14,200 13,800 تومان
closeکالباس مارتادلا گوشت آمل کاله - 500 گرم
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما