سبزی خوردن درجه 1 بسته 250 گرمی
6,500 تومان
closeسبزی خوردن درجه 1 بسته 250 گرمی
سبزی خوردن درجه 1 بسته 500 گرمی
12,000 تومان
closeسبزی خوردن درجه 1 بسته 500 گرمی
سبزی تازه و خرد شده کوکوبسته یک کیلوگرمی
14,000 تومان
closeسبزی تازه و خرد شده کوکوبسته یک کیلوگرمی
سبزی تازه و خرد شده قورمه بسته یک کیلوگرمی
14,000 تومان
closeسبزی تازه و خرد شده قورمه بسته یک کیلوگرمی
سبزی تازه و خرد شده آش بسته یک کیلوگرمی
14,000 تومان
closeسبزی تازه و خرد شده آش بسته یک کیلوگرمی
سبزی تازه و خرد شده سوپ بسته یک کیلوگرمی
14,000 تومان
closeسبزی تازه و خرد شده سوپ بسته یک کیلوگرمی
اسفناج تازه و خرد شده بسته یک کیلوگرمی
14,000 تومان
closeاسفناج تازه و خرد شده بسته یک کیلوگرمی
سبزی تازه و خرد شده پلویی بسته یک کیلوگرمی
14,000 تومان
closeسبزی تازه و خرد شده پلویی بسته یک کیلوگرمی
باقالی سبز تازه و پاک شده بسته 500 گرمی
22,000 تومان
closeباقالی سبز تازه و پاک شده بسته 500 گرمی
لوبیا سبز تازه و پاک شده بسته یک کیلوگرمی
16,000 تومان
closeلوبیا سبز تازه و پاک شده بسته یک کیلوگرمی
نخود سبز تازه و پاک شده بسته نیم کیلویی
16,000 تومان
closeنخود سبز تازه و پاک شده بسته نیم کیلویی
کرفس تازه و خرد شده بسته نیم کیلویی
22,000 تومان
closeکرفس تازه و خرد شده بسته نیم کیلویی
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما