شکلات کاکائویی مغزدار شیری باراکا - 450 گرم
23,500 21,900 تومان
closeشکلات کاکائویی مغزدار شیری باراکا - 450 گرم
%15 تخفیف
شکلات کاکائویی مغزدار آی سودا - 500 گرم
37,000 31,450 تومان
closeشکلات کاکائویی مغزدار آی سودا - 500 گرم
%15 تخفیف
شکلات شکوشیری کریستال آی سودا - 850 گرم
64,000 54,400 تومان
closeشکلات شکوشیری کریستال آی سودا - 850 گرم
%15 تخفیف
تافی کره ای آی سودا - 400 گرم
11,400 9,690 تومان
closeتافی کره ای آی سودا - 400 گرم
تافی کره ای آناتا با مغزی شکلات - 960 گرم
25,000 24,500 تومان
closeتافی کره ای آناتا با مغزی شکلات - 960 گرم
شکلات تلخ شونیز - 100 گرم
9,000 8,800 تومان
closeشکلات تلخ شونیز - 100 گرم
شکلات شونیز تابلت تلخ 78 درصد - 100 گرم
9,000 8,800 تومان
closeشکلات شونیز تابلت تلخ 78 درصد - 100 گرم
دراژه شکلاتی فرمند - 200 گرم
10,000 9,400 تومان
closeدراژه شکلاتی فرمند - 200 گرم
%10 تخفیف
شکلات رومیتا فرمند - 284 گرم
50,000 45,000 تومان
closeشکلات رومیتا فرمند - 284 گرم
شکلات نارگیل جت آناتا - 18 گرم
1,000 970 تومان
closeشکلات نارگیل جت آناتا - 18 گرم
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 500 گرم
17,000 16,000 تومان
closeپشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 500 گرم
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 180 گرم
6,000 5,600 تومان
closeپشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 180 گرم
پشمک کاکائویی حاج عبدالله مقدار 180 گرم
7,000 6,800 تومان
closeپشمک کاکائویی حاج عبدالله مقدار 180 گرم
پشمک زعفرانی حاج عبدالله مقدار 180 گرم
8,000 7,800 تومان
closeپشمک زعفرانی حاج عبدالله مقدار 180 گرم
پشمک لقمه ای با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله مقدار 500 گرم
17,000 16,000 تومان
closeپشمک لقمه ای با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله مقدار 500 گرم
پشمک لقمه ای وانیلی کاکائویی و زعفرانی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
21,000 20,500 تومان
closeپشمک لقمه ای وانیلی کاکائویی و زعفرانی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
18,000 17,500 تومان
closeپشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
پشمک لقمه ای کاکائویی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
21,000 تومان
closeپشمک لقمه ای کاکائویی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما