سوپ نیمه آماده جو و قارچ الیت - 65 گرم
5,000 4,500 تومان
closeسوپ نیمه آماده جو و قارچ الیت - 65 گرم
نودالیت با طعم مرغ الیت - 75 گرم
3,500 تومان
closeنودالیت با طعم مرغ الیت - 75 گرم
نودل با طعم گوشت الیت - 75 گرم
3,500 تومان
closeنودل با طعم گوشت الیت - 75 گرم
سوپ قارچ الیت - 61 گرم
5,000 4,500 تومان
closeسوپ قارچ الیت - 61 گرم
نودالیت با طعم سبزیجات الیت - 75 گرم
3,500 تومان
closeنودالیت با طعم سبزیجات الیت - 75 گرم
نودالیت با طعم چاشنی باربیکیو الیت - 75 گرم
3,500 3,300 تومان
closeنودالیت با طعم چاشنی باربیکیو الیت - 75 گرم
نودالیت با طعم قارچ و پنیر الیت - 75 گرم
3,500 3,200 تومان
closeنودالیت با طعم قارچ و پنیر الیت - 75 گرم
سوپ مرغ و ذرت الیت - 65 گرم
5,000 4,500 تومان
closeسوپ مرغ و ذرت الیت - 65 گرم
سوپ ورمیشل با طعم مرغ الیت - 70 گرم
5,000 4,500 تومان
closeسوپ ورمیشل با طعم مرغ الیت - 70 گرم
نودالیت با طعم قارچ الیت - 75 گرم
3,500 تومان
closeنودالیت با طعم قارچ الیت - 75 گرم
%15 تخفیف
سوپ جو و قارچ آماده‌لذیذ - 65 گرم
5,000 4,250 تومان
closeسوپ جو و قارچ آماده‌لذیذ - 65 گرم
%15 تخفیف
سوپ جو و گوجه فرنگی آماده‌لذیذ - 65 گرم
5,000 4,250 تومان
closeسوپ جو و گوجه فرنگی آماده‌لذیذ - 65 گرم
%15 تخفیف
سوپ جو آماده‌ لذیذ - 68 گرم
5,000 4,250 تومان
closeسوپ جو آماده‌ لذیذ - 68 گرم
%15 تخفیف
سوپ نیمه آماده قارچ آماده لذیذ - 61 گرم
5,000 4,250 تومان
closeسوپ نیمه آماده قارچ آماده لذیذ - 61 گرم
سوپ مرغ و ورمیشل آماده‌لذیذ - 65 گرم
5,000 4,250 تومان
closeسوپ مرغ و ورمیشل آماده‌لذیذ - 65 گرم
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت - 65 گرم
5,000 4,500 تومان
closeسوپ جو و گوجه فرنگی الیت - 65 گرم
  • 1

 

فروشگاه اینترنتی تی کارما - شبکه های اجتماعی

اینستاگرام فروشگاه اینترنتی تی کارما